HÉTÉVESEK LETTÜNK....


Nagy örömmel osztjuk  meg minden kedves olvasónkkal, kliensünkkel és partnerünkkel 2017-es évünk egyik meghatározó hírét, miszerint a Napszikra stúdió, idén nyáron ünnepli megalakulásának hetedik esztendejét. Holisztikus - azaz minden létsíkot, lelki, szellemi és anyagi területet is egyben kezelő, egésznek látó - szemléletünk szerint úgy gondoltuk, jeles évfordulónk kapcsán stílusosan, a 2017-es év, VII. hónapjának 7.napján, némileg azt fejtjük ki aktuális írásunkban, hogy mit is képvisel leginkább ez a világszerte "bűvös", valóban nagyon egyedi prímszám a numerológiában. 

Az okkal mágikus számhoz rendelt egyetemes és alapvető kulcsfogalmak a következők: szentség, gyógyítás, eredetiség, bölcsesség és tudás szintézise, összetartás, misztikum, erő, transzcendencia, impulzivitás, rendszerezés.

A 7-es a dinamikus három és a statikus négy összege, a háromszög és a négyzet szimbiózisának minden tulajdonságát egyesítve, amelyekre a teljes földi lét meghatározó létsíkjai felírhatók. (Például: - a négy évszak, négy égtáj, négy őselem, az élők növényi, állati, emberi, isteni négyes fokozata, vagy a Szentháromság, a test-lélek-szellem, fizikai-érzeti-tudati kör hármas egysége, a férfi-nő-gyermek hármas családegysége, a reggel, dél, este, a gyermek, felnőtt, idős életkronológiai ívei stb. - sorolhatnánk.)
A hetes szám, a magyar mitológiában is kiemelt szerepet kap a hármas mellett, erről külön cikket írhatnánk, lehet, később meg is tesszük. Naponta éljük, de nem mindig tudatosítjuk, hogy folyamatosan velünk van a szám ritmusa, támogató ereje, például a hét 7 napjában, a 7 alapbolygóban, a szivárvány 7 színében, a hangskála 7 alaphangjában. De gondolhatunk akár a 7 vezér alakjára, vagy a mesebeli 7 törpére, a hétmérföldes csizmára, a hétfejű sárkányra, a 7 napig, 7 évig tartó próbatételekre, hiszen ezek mind, sorra a 7-es szám analógiáját mintázzák, hol mitikus, hol racionális módon. De a hetes jegyzi a 7 szentséget, 7 erényt és 7 tant, az emberi lét 7 korszakát, a 7 évenkénti, testi sejtcserét, miként hetedíziglen, 7 generáción át görgetődik a bűn oldásra a fiakban, hetvenszer hétszer kellene megbocsájtanunk egymásnak, a Jelenések könyvének pecsétje is 7, ahogy az Arkangyalok száma is ennyi. Hosszasan sorolhatnánk még a világ heteseit, a világ csodáit, a szent könyveket, vagy hogy miért éppen 7 rét görnyed, aki pórul jár, miért 7-szeresen hajtogatott a legnemesebb acélpenge, és hogy mit jelez, hogy héthónapos korban bújnak ki a tejfogak, amik 7 éves korban válnak csont-fogakká, de a közös alap a lényeg, amely sorra fontos üzenet: az erőteljes, kitartó haladás, az ez általi fejlődés, a független és szabad akaratú, megfontot cselekvések megerősítése támogatást, intelmet nyer a hetes által, amelynek szentsége misztikus módon képes hatni, ha figyelmesen élünk vele.

Ez az év idén számunkra, pláne most, az "egyes" összrezgésű, NAP évében (2017= 2+1+7= 10=1) számunkra alapvetően a dinamikus megújulást, soraink rendezését, működésünk rendszerezését jelenti. Többek között azt is, hogy az az igazság, amelynek áldása megtartott minket idáig, még erősebben fog megnyilvánulni számunkra, és ezt az igazságot, még hatékonyabban tudjuk majd megélni és közvetíteni is, hogy 7 ágra süthessen a napunk. (Bár nem volt szűk az első 7 esztendőnk, de némely szakmaféltő, bizonyára önnön tudásában bizonytalan, ártó szándék, valódi okok nélkül, de mégis megpróbálta független és alternatív munkánkat ellehetetleníteni, ami hála a Gondviselésnek, fordítva sült el, amiből csak előnyünk származott.) Győzött tehát az igazság már eddig is, mert asszertív módon, erőszakmentes kommunikációval, hangos harcok nélkül, de komoly kitartással és elszántsággal tettük a dolgunkat, mert hittünk abban, hogy jó ügyekért, jó szakmaisággal, jó úton haladunk.

Az Ég tehát ÁMEN-t adott az első 7 évünkre, hogy legyenek és maradjanak, éljenek azok a napi szikrák és lehetőségek amelyekkel közösen dolgozunk, amik képesek bevilágítani a még árnyékosabb területekre, mert bizonyára ezek a segítségek, öngyógyító folyamatokat beindító támogatások, bizony szükségesek a hozzánk fordulók életében, legyenek azok egyéni ügyfelek, vagy kisebb csoportok.

Nem meglepő ez, ha tudjuk, hogy a 7-es a gyógyítás száma is, így stúdiónk számára, ezért is különösen fontos rezgésszámú ez az évfordulónk, mivel elsődleges célunk, hogy bárki élete teljesebb, egészebb, egészségesebb lehessen. A hetes által, mindannyian megerősítést kapunk arra is, hogy harmóniába kerüljünk önmagunkkal és ezzel vállalt küldetésünkkel is. Így, még inkább megerősödhet az a struktúra, az a szervezett rend, amely tovább élteti napjaink arculatát: nevezetesen azt, hogy a Napszikra egy olyan hiteles hely és szakmai közösség, ahol ügyfelünk és partnerünk azt kapja, amire számít, amire szerződött: biztonságot, bölcsességet, tudást, odafigyelést és megértő, elfogadó segítőkészséget. A 7-es szám mindezeknek eleget tesz, lévén hogy szent feladata a tudás megosztása, annak közvetítése és a bajban lévők, elakadtak, elesettek ki- és felsegítése. Vagyis a végső cél, az az oldott, békés derű, amely majd képes tovább átsugározni más életekbe is. 


Így tehát, tovább folytatjuk szakmai és emberi önfejlesztésünket, az újabb tudások megszerzését, a folyamatos önképzések, megélt tapasztalatok, konklúziók által is, hogy ezeket az integrálható értékeket, mind szélesebb körben adhassuk át majd másoknak is. Nemcsak tanulásainkat, de ezek önmagunkon való alkalmazásait is mind jobban támogatja majd a 7-es rezgése, hiszen a tudás semmit sem ér, ha azt nem önmagunkon kezdjük alkalmazni, vagy ha azt elzárjuk mások elől. Az Írás igéje azt tanítja, hogy ne rejtsük véka alá azt, ami világít, valamint csak azt  tegyük meg másokkal, amit önmagunknak is kívánnánk...- így, ez a kétféle szempont, továbbra is jelen lesz köreinkben.

És ha már numerológia, álljon itt egy kisebb kivonat az önismereti elemzésekre alkalmas, dús szimbólumrendszerű Tarot, hetes DIADALSZEKÉR jellemzőiből is:
A Diadalszekér nagy ugrást jelent előre. Azt mutatja, hogy lesz erőnk megválni feleslegessé vált, függő köreinktől és végre teljes fronttal a saját utunkat járhatjuk. Ehhez a szabadság utáni vágy, az elveszett paradicsom teljességének keresése, vagy az érvényesülési törekvésünk szolgáltatja a hajtóerőt. A Diadalszekér az egyetlen Tarot kártya, amely bizakodónak és örömtelinek ábrázolja ezt az útnak indulást. (Minden más esetben nehéz szívvel és félelemmel búcsúzunk, de itt az elengedés örömteli). Itt azonban a csüggedést nem ismerő előretörésről, vállalkozó kedvről és kockázatvállalásról van szó. A kártya nagy ügyességet mutat a szekér irányításában, azonban tükrözi az elbizakodottság veszélyeit is. Ezért figyelmeztetésként is értelmezhető, hogy ne értékeljük túl saját erőinket, legyünk felkészültek és maradjunk éber egyensúlyban. Lássuk be, hogy nagyon sok a tanulnivalónk és tegyünk is azért.  A lap pozitív aspektusa jelzi még a sötét erőkkel való eredményes, győztes küzdelmet is, asztrológiai analógiája a NAP-Uránusz együttállása, a Nyilas jegyében. Eleme a TŰZ, köve a tigrisszem, növénye a körömvirág, állata a Szfinx.

Nos? Lehet ekkora megerősítést figyelmen kívül hagyni? Szerintünk ez az IGEN, ahogy semmi szinkronicitás az életben, ez a bíztatás sem véletlen.

Amíg ezen az úton járunk, addig bízhatunk abban, hogy amiként eddig is, ezután is, minden történés a javunkra lesz...- még a negatív behatások is, amelyek kontrasztjában még fényesebben ragyog az, ami valódi fénnyel teli, amely elrettentő példák kiélesítik, hogy merre és miként nem érdemes bolyongani.
A szám ígérete szerint, sokan fogják munkánkat és életünket támogatni abban, hogy létezzünk, fejlődjünk és sugározzunk tovább. A numerológiai prognózis abban is bíztató, hogy váratlan, pozitív események, szerencsés végkimenetelek támogatják majd tevékenységeinket, amelyeket már most, előre is hálásan köszönünk az Életnek, miként eddig, így ezután is, "nap - mint NAP".


Egyben köszönetet kell mondanunk mindazoknak is, ügyfeleknek és munkatársaknak, partnereknek egyaránt, akik bizalmukkal eddig is megtisztelték a Napszikra által biztosított lehetőségeket, hittek annak küldetésében és eredményeiben, mert nélkülük nem juthattunk volna el idáig.
Övék tehát az ünnepi torta egy szelete, mert ismer minket és hisz bennünk, így aki osztozna örömünkben, azt kérjük, válasszon egy kedvére való, napos-édes finomságot megemlékezésünk virtuális szeretetvendégségének asztaláról.Aki pedig szeretne velünk hamarosan egy kisebb, személyes találkozáson is megismerkedni, együtt lenni, azt nagy szeretettel várjuk az augusztus utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő, fővárosi Vegetáriánus fesztiválon, ahol idén, miként 7 éve eddig minden évben, idén is felkészülten fogadjuk majd a hozzánk látogatókat a Napszikra stúdió különszobájában ingyenes konzultációinkkal, illetve a rendezvény csoportszobájában változatos témájú előadásainkkal, műhelyeinkkel is.

...- és mert a hetes szám szent és misztikus, így kérjük közösen, ha az Élet úgy szeretné, mint eddig, legyen munkánk a jövőben is áldott, mint minden földi létezés, amely önmagában is szent és misztikus, miként minden olyan éltető igen, ami a Teremtőtől hozzánk, miattunk, ránk érkezik.