SORSELEMZÉS

Sorselemzés

Figyelembe véve a jelenlegi életciklust, felhasználva olyan módszereket, mint a kronopszichológia és az asztrológia, eljutunk a személyiség alapszerkezetéhez, ahhoz a kiinduló ponthoz, ami mentes a tanult (a család és az iskola általi szocializáció) viselkedésmintáktól.

Meghatározhatók így a fő irányok, megismerhetjük a választott sorsot, lehetőséget kapva arra, hogy javítani tudjunk az életminőségen, a kapcsolatokon. Érthetővé válnak a visszatérő problémák és élethelyzetek, ezáltal megteremtődik a lehetőség a változásra, a változtatásra.

Amiben a módszer a segítségére lehet:

mélyebb önismeret, családi-, párkapcsolati-, életviteli problémák, útkeresés, folyamatosan visszatérő élethelyzetek, nehézségek

Információ és időpontfoglalás: SORSELEMZÉS